ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

Ιδρύεται σύλλογος με έδρα τη Δράμα και την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α. η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων της πόλης και της περιοχής,

 

β. η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού μας,

 

γ. η ανάπτυξη της συνεργασίας με πολιτιστικές κινήσεις, επιστημονικούς συλλόγους, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά κάθε φορέα που έχει κοινούς με το Σύλλογο σκοπούς, όπως τους μαζικούς φορείς εργαζομένων,

 

δ. η ανάπτυξη της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας στους τόπους δουλειάς, κατοικίας και μόρφωσης,

 

ε. η πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη του παιδιού, στ. η γνωριμία με τις πολιτιστικές αξίες των άλλων λαών, ζ. η προώθηση του ιδανικού της ειρήνης, της φιλίας με τους άλλους λαούς και της εθνικής ανεξαρτησίας.