ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

                               ΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΛΥΚΕΙΩΝ        

                                     ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου προκειμένου να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από την πλευρά των μαθητών, παρατείνεται η προθεσμία για συμμετοχές στο διαγωνισμό ποιήματος για μαθητές Λυκείων του Νομού Δράμας, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη,  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας, επιθυμώντας να δώσει βήμα σε νέους ανθρώπους με καλλιτεχνικές ανησυχίες και να αναδείξει νέες δημιουργικές δυνάμεις, αποφάσισε τη διοργάνωση του εν λόγω διαγωνισμού ποιήματος για μαθητές Λυκείων του Νομού Δράμας, με Α΄ βραβείο ύψους 300 Ευρώ , Β΄ Βραβείο ύψους  200 Ευρώ και Γ΄ βραβείο ύψους 100 Ευρώ, καλώντας όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με ένα ποίημα τους, ελεύθερου θέματος .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να αποστείλουν το ποίημά τους, συστημένα και ανώνυμα (χωρίς αναγραφή αποστολέα στον εξωτερικό φάκελο και με εσωκλειόμενο κλειστό φάκελο που θα περιέχει τα ατομικά τους στοιχεία), στα γραφεία του Συλλόγου μας (οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 2Α, Δράμα 66100), το αργότερο, μετά τη δοθείσα παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Κριτική Επιτροπή, η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό .  

 

                    Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ανακοινώσεις

Powered by mod LCA