15/2 ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

grandmother-s-pastry-board-cake-subtitles-happy-new-year-subtitel-plaid-bow-45547915 

 

     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ                     

                                   www.sfgtdramas.info 

                         

 

 

                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Γ.Τ. Δράμας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του Συλλόγου, καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, την Κυριακή, 8-2-2015 και ώρα 11:00 π.μ., και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας μετά από επτά (7) ημέρες, δηλαδή την Κυριακή, 15-2-2015 και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης: 

  1.  Απολογισμός οικονομικού έτους 2014 

  1. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 

  1. Το νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων του Συλλόγου  

     για τη τρέχουσα περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015. 

     4.  Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή 

     5.  Προτάσεις-Συζήτηση 

     6.  Κοπή βασιλόπιτας. 

Η Γενική Συνέλευση, καθόσον προβλέπεται να μη συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μελών κατά την ως άνω πρώτη ημεροχρονολογία ορισμού πραγματοποίησής της, θα διεξαχθεί την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου.  

                                                    Με τιμή, 

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Γ.Τ. 

  ΠΟΛΥΝΑ Γ. ΜΠΑΝΑ 

 

 

 

       


 

 

Ανακοινώσεις

Powered by mod LCA